Insitný umelec z Moraského Svätého Jána pán Jozef Bartók vystavoval pri príležitosti okrúhlych narodením maliara Dominika Skuteckého rodáka z Gajár svoje makety kostolov a chrámov.

Výstava v Kultúrnom dome Gajary trvala od soboty (11. 2.) a bola zakončená  na Valentína (14.2.) prednáškami pre Základnú školu Gajary a návštevníkov výstavy. Okrem makiet kostolov a chrámov od Jozefa Bartóka si návšetvníci výstavy mohli pozrieť prezentáciu o samotnom maliarovi, ktorú pripravila akademická maliarka a sochárka Denisa Bogdalová

Rodák z Gajar Dominik Skutecký je považovaný za jedného našich najvýznamnejších maliarov poslednej tretiny 19. a začiatku 20. storočia. Je autorom žánrovej maľby, krajinomalieb a portrétov. Pôsobil v Mníchove, Benátkach a vo Viedni. Niekoľko rokov strávil v Taliansku. Bol veľmi nadaný a vo výtvarnom umení sa prejavoval vysoko kultúrne. Od benátskeho štýlu prešiel k oslave jednoduchého slovenského človeka. Z Benátok sa v roku 1889 vrátil späť na Slovensko, usadil sa v Banskej Bystrici. V závere svojej tvorby sa zameral na zobrazenie prostredia pracujúcich. Rodičia Dominika Skuteckého pochádzajú z Moravského Svätého Jána. (zdroj: Osobnosti.sk)


.

Osobnosti kraja BSK