Snehové zásoby v povodí rieky Morava a kladné teploty spôsobili vzostup jej hladiny. Most v Moravskom Svätom Jáne smerom do Hohenau je uzavretý.

Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu bude 1. stupeň povodňovej aktivity na rieke Morava v Moravskom Svätom Jáne počas celého víkendu.

Kompa Záhorská Ves – Angern z dôvodu vysokej hladiny rieky Morava nepremáva.

Prinášame aktuálny stav hladiny rieky Morava v Moravskom Svätom Jáne, aktualizované každú hodinu. 1. stupeň povodňovej aktivity je vyznačený žltou farbou. Po dosiahnutí 1.stupňa povodňovej aktivity sa uzatvára most ponad rieku Moravu v Moravskom Svätom Jáne.

Celú situáciu budeme sledovať.

Máte zaujímavé fotografie vysokej vody?

Zašlite nám ich emailom na info@zahori.sk alebo formou MMS na 0907655433.


.

Osobnosti kraja BSK