V nedeľu 4. marca 2012 o 13:30 hod. sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie hasičského vozidla Iveco Daily mestu Šaštín Stráže, okr. Senica.

Vozidlo odovzdal minister vnútra JUDr. Daniel Lipšic primátorovi mesta Ing. Radovanovi Prstekovi za prítomnosti prezidenta HaZZ plk. Ing. Pavla Mikuláška, riaditeľa KR HaZZ v Trnave pplk. Mgr. Vladimíra Mrvu, riaditeľ OR HaZZ v Senici pplk. Ing. Miroslava Macu. Za DPO SR sa slávnosti zúčastnil generálny sekretár Vendelín Horváth a predsedníčka KV DPO v Trnave Marta Hurbanisová. Za miestnych hasičov sa prevzatia vozidla Iveco Daily zúčastnil predseda DHZ Daniel Fiala, a veliteľ Peter Novák. V obci pôsobí 35 dobrovoľných hasičov, ktorí sa zúčastňujú zásahov v blízkom okolí a najmä v lesoch a majú k dispozícii dostatočne veľkú hasičskú zbrojnicu.

 

O hodinu neskôr sa slávnostné odovzdanie hasičského vozidla Iveco Daily uskutočnilo v obci Jablonica, okr. Senica. Minister vnútra JUDr. Vladimír Lipšic, za prítomnosti tých istých predstaviteľov HaZZ a DPO ako v meste Šaštín Stráže, odovzdal vozidlo starostke obce Alene Hazuchovej. Za miestných hasičov sa prevzatia vozidla zúčastnili predseda DHZ Ing. Vladimír Šimek, a veliteľ Ivan Janovec. DHZ Jablonica patrí medzi najaktívnejšie zbory v okrese Senica. Jeho členskú základňu tvorí 72 dobrovoľných hasičov. Spolupráca s obecným úradom je na vysokej úrovni, podobne spolupracujú i so základnou školou, kde majú svoje hasičské krúžky.

Ivan Peťko


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024