S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Za nebezpečné sa považuje hlavne jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia, ktoré vytvára priaznivé podmienky pre vznik požiaru a jeho rozšírenie.

Každoročne, už niekoľko desiatok rokov, sa práve v jarnom období celé Slovensko mení na spálenisko. Na jar (a nielen vtedy) sme svedkami ako horia medze, stráne, priekopy, násypy železničných tratí, lúky, pasienky, ovocné sady. Vypaľovanie suchej trávy a zakladanie ohňov v prírode sú najčastejšou príčinou vzniku požiarov, ktoré majú za následok mnohokrát nevyčísliteľné škody. Následkom vypaľovania suchých porastov hrozí veľké nebezpečenstvo rozšírenia požiaru na susedné objekty napr. hospodárske budovy, stohy slamy, lesné porasty a bohužiaľ, tohto roku aj na cenné kultúrne pamiatky, pri ktorých nielenže vznikajú veľké materiálne škody, ale je ohrozené zdravie a životy občanov.
V uplynulom roku 2011 registrovalo KR HaZZ v Trnave v Trnavskom kraji celkom 179 prípadov požiarov, ktorých príčinou bolo vypaľovanie tráv a suchých porastov.

Od začiatku roku 2012 za prvé dva mesiace, január a február, to bolo 24 prípadov vypaľovania tráv a suchých porastov.
Rapídny nárast vypaľovania suchých tráv a porastov nastal v mesiaci marec, keď sme od začiatku mesiaca do dnešného dňa zaznamenali celkom 93 takýchto požiarov, z toho od začiatku tohto týždňa (12. marca 2012) to bolo 43 prípadov a z toho len včera, vo štvrtok 15. marca 2012, to bolo 22 prípadov vypaľovania suchých tráv a porastov.
Zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje fyzickej osobe vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Podľa § 61 ods. 4 písm. f) zákona o ochrane pred požiarmi môže okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru fyzickej osobe za túto činnosť uložiť pokutu v správnom konaní až do výšky 331 eur, alebo do 100 eur v blokovom konaní.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave preto dôrazne upozorňuje občanov na zákaz takýchto činností ustanovený v zákone o ochrane pred požiarmi a vzhľadom na miestne klimatické podmienky, upozornilo riaditeľov okresných riaditeľstiev zboru na povinnosť vyhlásiť čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, ak sú na území okresu na to splnené podmienky.

Ivan Peťko


.

BM: Ustekana sobota