Vedieť správne argumentovať a debatovať je v živote mimoriadne dôležité. Vedia to aj študenti, ktorí sa 20. marca na Mestskom úrade v Senici zúčastnili na debatnej súťaži.

Foto: Europe Direct Senica 

Už tretíkrát túto súťaž usporiadalo Informačné centrum Europe Direct Senica, no tento rok aj v spolupráci s Europe Direct Trenčín.

„Každá debata musí mať dve strany, ktoré stoja proti sebe. Jedni sú postavení do pozície súhlasnej a tí druhí im v danej téze oponujú,“ objasnila Ivona Klimentová z Europe Direct Senica.

Foto: Europe Direct Senica 

A aj tento rok sa debatovalo tradične k aktuálnym európskym témam. V prvom semifinálovom kole sa debatovalo na tému „Každý zamestnávateľ by mal zamestnávať určité percento ľudí nad 50 rokov.“ Dva z piatich tímov postúpili do finále, kde diskutovali na inú tému, a to „Vek odchodu do dôchodku by sa mal zvýšiť.“

Mnohí súťažiaci priznali, že tieto témy boli ťažké na debatovanie, keďže sú ešte len mladí stredoškoláci, ktorí do týchto tém veľmi nevidia. „Strávila som celú noc na internete, aby som si objasnila tieto témy,“ prezradila jedna zo súťažiacich.

Napokon po napínavom finále sa víťazom stal tím z Partizánskeho. Druhé miesto získal tím zo Skalice, no a tretie patrilo ďalšiemu tímu z Partizánskeho.

Dominika Piovarčiová


.

20 rokov