28.marec 2012 bol pre deti a pani učiteľky v ZŠ Malé Leváre výnimočný. Tento deň prišiel do školy na besedu v rámci mesiaca knihy spisovateľ Jozef Moravčík Jakubovec.

Spisovateľ – zarytý Záhorák žije v neďalekom Jakubove a venuje sa tvorbe pre deti a pre dospelých. Vydal 6 kníh – dve knihy v záhoráčtine pre dospelých plné vtipnej až sarkastickej poézie – Hakáčové víno a Hakáčové husle a 4 knihy pre deti. Najnovšie knihy sú Alenka v krajine bodliakov a Alenka v krajine oblakov. Obe knihy sú plné básní, ktoré oslovujú deti svojou vtipnosťou a nápaditosťou. Jedna z kníh je ilustrovaná spisovateľovou dcérou Alenkou.

Deti mali pripravené pre pána spisovateľa množstvo otázok na ktoré im rýzou záhoráčtinou odpovedal. Počas besedy mu deti recitovali jeho básne, ktoré sa naučili naspamäť.

Na záver besedy si deti mohli kúpiť jeho najnovšiu knihu, s jeho podpisom.

Na fotografii spisovateľ Jozef Moravčík Jakubovec s deťmi a pani učiteľkami

Anna Šeniglová


.

INAT Rezanie laserom