Veľký a zaujímavý súboj predviedli v utorok 17. apríla v kultúrnom dome v Senici trojčlenné tímy stredoškolákov, ktorí si svoje poznatky a vedomosti o Európskej únii porovnávali v regionálnom kole vedomostnej súťaže Mladý Európan 2012.

Prvé kolo – vedomostný test   Foto: Karol Krištofovič

Už siedmi ročník tohto podujatia vyhlásilo Informačné centrum EUROPE DIRECT Senica a záštitu nad tohtoročnou súťažou prebral podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.

Tímy zložené zo študentov tretích ročníkov boli reprezentantmi týchto škôl: Obchodná akadémia Senica, Gymnázium L. Novomeského Senica, SSOŠP Senica, Gymnázium F. V. Sasinka Skalica, Gymnázium J. B. Magina Vrbové, Gymnázium P. de Coubertina Piešťany, Gymnázium sv. Michala Archanjela Piešťany, Gymnázium Malacky, Gymnázium Jána Hollého Trnava a SPŠ Myjava.

Na úvod vedomostného zápolenia zaznela hymna Európskej únie. Následne všetkých súťažiacich a ich pedagógov privítal primátor mesta Senica Ľubomír Parízek. O oficiálne otvorenie regionálneho kola Mladý Európan 2012 v Senici sa postaral člen poroty Pavol Magyar zo Zastúpenia Európskej komisie v SR.

V prvom kole čakal na súťažiacich test zameraný na rôzne oblasti fungovania EÚ ako napríklad história, ekonomika, politika či geografia. Druhé kolo preverilo súťažiacich v ich šikovnosti, lebo ich úlohou bolo poskladať puzzle s obrázkom vystihujúcim Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012. Do tretieho súťažného kola postúpili tímy s najväčším počtom dosiahnutých bodov z predchádzajúcich kôl. Tu na nich čakal kvíz pozostávajúci z troch kategórií: osobnosti, dominanty a symboly EÚ.

Dohľad nad súťažou mala porota, ktorej členmi boli Pavol Magyar zo Zastúpenia EK v SR, Radka Halušicová z EUROPE DIRECT Trenčín, Ivona Klimentová a Karol Krištofovič z EUROPE DIRECT Senica.


Radosť z víťazstva  Foto: Karol Krištofovič

Po ukončení tretieho kola porota spracovala a následne vyhlásila výsledky, ktoré boli naozaj veľmi tesné. Veď tretí v poradí skončil tím s 295 bodmi, čo bolo iba o päť bodov menej ako získali víťazi. A kto sa teda ako umiestnil? Tretie miesto obsadili študenti z piešťanského gymnázia Pierra de Coubertina, druhé miesto patrilo Obchodnej akadémii Senica a víťazné fanfáry zazneli trojčlennému tímu v zložení Adam Bielesz, Ján Kalný a Dávid Malík z gymnázia v Malackách.

Gratulácia víťazom   Foto: Karol Krištofovič

Záver súťažného doobedia bol venovaný odovzdávaniu cien najlepším tímom. Ostatní súťažiaci si zo Senice odviezli propagačné materiály a hlavne nové skúsenosti a zážitky z tohto vydareného podujatia.
Víťazi regionálneho kola si budú môcť zmerať svoje vedomosti v Národnom kole Mladý Európan 2012, ktoré sa uskutoční 1. – 2. júna na Štrbskom plese.

Tomáš Polkoráb


.

Je ok, ak nie si ok BSK