Na ohlasovňu požiarov OR HaZZ v Senici bol dňa 28. apríla 2012 o 14:26 hod. prostredníctvom operačného strediska KR HaZZ v Trnave nahlásený požiar stohu slamy medzi mestom Šaštín-Stráže a obcou Petrova Ves. Na miesto udalosti boli vyslaní dvaja príslušníci z hasičskej stanice v Kútoch a traja príslušníci z hasičskej stanice v Senici.

Po príjazde hasičskej jednotky z Kútov na miesto udalosti bolo prieskumom zistené, že sa jedná o požiar stohu, nachádzajúceho sa cca. 30 metrov od hranice lesa. Stoh bol požiarom zachvátený v celom rozsahu a vplyvom silného vetra, ktorý fúkal v smere do lesa, boli do lesného porastu unášané kúsky horiacej slamy. V krátkom čase sa na miesto udalosti dostavila aj hasičská jednotka zo Senice a boli vytvorené dva zásahové úseky z každého krídla stohu smerom do lesa.

Počas prípravy techniky na hasebné práce silný vietor preniesol požiar do lesa, kde sa šíril veľkou rýchlosťou, preto si veliteľ zásahu vyžiadal ďalšie posily zo Záchrannej brigády HaZZ v Malackách a dobrovoľných hasičských zborov z okolitých obcí a miest, na miesto udalosti sa tiež dostavil riadiaci dôstojník OR HaZZ v Senici.

Požiar bol komplikovaný neprístupným terénom a silným zadymením požiaroviska, z tohto dôvodu zasahujúci príslušníci používali pri likvidácii požiaru autonómne dýchacie prístroje.

Po likvidácii požiaru o 19:47 hod. boli obidva priestory odovzdané majiteľom a užívateľom aj s poučením o zabezpečení dozoru nad požiaroviskom.

Celkovo sa na vykonávaní hasebných prác podieľalo spolu 49 príslušníkov a členov, nasadených bolo celkovo 11 kusov hasičskej techniky

Majiteľ stohu vyčíslil škodu, ktorá mu týmto požiarom vznikla, na 1.000,- € (v stohu sa podľa vyjadrenia zástupcu majiteľa nachádzalo 60 m3 pšeničnej slamy z minuloročnej úrody), majiteľom lesa bola vyčíslená škoda na lesnom poraste vo výške 3.000,- €. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania.

Marián Hruška


.
Toto je čítané

Odškodňovanie poľnohospodárov pre škody na plodinách nie je systémové

Klimatické zmeny spôsobené globálnym otepľovaním sa aj na Záhorí prejavujú čoraz častejšie.…

BM: Ustekana sobota