V jazerách rekreačného strediska Gazárka sa v posledných rokoch kvalita vody zhoršila.

Zhoršovanie kvality vody spôsobuje napr.: znížený obsah živín v pôde, znečisťovanie vody krmivom pre ryby, napadané lístie, ktoré vo vode hnije, atď. Nakoľko je voda v jazerách stojatá a jazerá majú pieskové dno, voda postupne začína strácať samočistiacu schopnosť.Príčin zhoršovania kvality vody je veľa a mesto Šaštín – Stráže sa rozhodlo vodu v jazerách vyčistiť.

Čistenie vody prebieha pomocou prírodného prípravku, ktorý je neškodný pre životné prostredie.
Prípravok obsahuje priateľské baktérie, ktoré využívajú až 40% živín obsiahnutých vo vode na vlastnú činnosť biodegradácie organického znečistenia a na rozmnožovanie. Časť prebytočných živín zakonzervujú v stabilizovaných usadeninách, čím znižujú množstvo živín pre nežiadúce sinice a riasy.

Prípravok pracuje na báze biodegradácie organického znečistenia, čím podporuje znižovanie toxických foriem dusíku a optimalizuje rovnovážny stav vo vodnom biotope a nepriamo pôsobí proti premnožovaniu rias a siníc. Hospodári s kyslíkom a podporuje primárnu produkciu. Pozitívne vplýva aj na vitalitu rýb.

Pre zlepšenie vody v jazerách sme sa snažili spraviť maximum, aby sme Vás mohli privítať v lepšej a čistejšej Gazárke. Tešíme sa na Vás v letnej sezóne 2012.

Patrícia Javorková


.

BM: Ustekana sobota