V ohradenom areáli kostola sv. Jozefa na ľavej strane, kúsok od chrámu stojí vysoký kamenný kríž s ukrižovaným Ježišom s venovaním v strednej štvorhrannej časti: „Ku cti Pána našeho Ježiša Krista dali postaviť zbožní manželia Jakub Gustl a Anna rod. Hladík L.p. 1898“.


Na ľavej strane medzi múrom ohrady a kostolom sa nachádzajú zachované náhrobné pomníky významných kútskych osobností pôsobiacich v Kútoch, ale aj pomníky pôvodného cintorína pri kostole. Najstarší čitateľný náhrobok je vdp. Jozefa Schmidta (1781 – 1844) zo Zlatých Moraviec, ktorý v Kútoch ukončil svoje duchovné pôsobenie. Sú tu tiež pochované dve najvýznamnejšie osobnosti Kútov. Starší pomník patrí dr. Andreju Radlinskému (1817 – 1879). Na náhrobnom kameni má napísané: „Farár kútsky. Rodoľub, publicista, spisovateľ, zakladateľ SSV“. Svoje miesto odpočinku tu má i dr. Štefan Hések (1892 – 1953). Na náhrobníku mu pri príležitosti storočnice narodenia pribudol text: „V tôni kríža nech Ti svieti svetlo Kristovo. Bol náš, pre svoju lásku k Bohu, národu a k nám, jún 1992. Vďační veriaci z Udavského“.
Na pravej strane pred kostolom je postavená kamenná jaskyňa Panny Márie Lurdskej s tabuľou, na ktorej je napísané: „Benedictio: Bronislav Ignác Kramár opát Želivský 11.2.2000“. V jaskyňke je umiestnená socha Panny Márie Ružencovej so zopnutými rukami. Po pravej strane pri jej nohách kľačí modliaca sa svätá Bernadetta. Obe sochy sú vytesané z bieleho umelého kameňa.

Hneď vedľa jaskyne sa nachádza pomník padlých v prvej svetovej vojne oplotený kovovou ohradou s ozdobným zábradlím. Tvorí ho ústredné súsošie zomierajúceho vojaka v pokľaku, ktorého pridržiava anjel s krídlami. Na pomníku sú vyobrazené mená padlých vojakov spolu s nápismi: „Pamiatke vo svetovej vojne padlým hrdinom postavili im vďační pozostalí spoluobčania“ a „Nikto nemá väčšej lásky, ako kto položí život za bratov svojich“. Po stranách hlavného súsošia sú pomníky s fotografiami vojakov. Pomník nie je vôbec datovaný ani autorsky značený.

O kúsok ďalej od pomníka padlých stojí súsošie kalvárie. Ústredný kríž s ukrižovaným Kristom tvorí dominantu. Na jeho podstavci je nápis: „Z lásky k umučenému Spasiteľovi dala postaviť Eva Valachovič rod. Slováček 1893“. Po stranách hlavného kríža stoja sochy Panny Márie a svätého Jána apoštola.

Dominika Mrázová


.

BM: Ustekana sobota