Trnavský samosprávny kraj (TTSK) sa pokúšal predať pozemky v správe DSS Moravský Svätý Ján. V druhom kole neprejavil o dané pozemky nikto záujem.

Obec Moravský Svätý Ján prejavila o pozemky záujem v prvom kole. TTSK sa ale ponuka zdala nízka, tak sa ich rozhodla ponúknuť na odpredaj v druhom kole. Do druhého kola sa však neprihlásil žiaden záujemca.

TTSK ponúkol pozemky na predaj formou obchodnej verejnej súťaže, pri ktorej cenu navrhovali samotní záujemcovia. „Realitou je, že realitný trh stojí. Nie sú voľné prostriedky, celková depresia, ktorá sa týka hospodárskeho vývoja, tvorby HDP, je taká, že podnikatelia sa neženú do nových projektov. Znižuje sa spotreba, nie sú k dispozícii voľné prostriedky, takže realitný trh stojí. Inú možnosť nemáme, len pokusy opakovať.,“ povedal na margo nezáujmu o kúpu nehnuteľností predseda TTSK Tibor Mikuš na 17. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva TTSK, ktoré sa konalo v stredu 13.6.2012.


.

BM: Festival Záhrad