Obec Závod má záujem zriadiť v obci Domov seniorov (denný stacionár alebo celoročný domov dôchodcov) a za týmto účelom hľadá prevádzkovateľa. V prípade záujmu o prevádzkovanie takéhoto zariadenia, žiadame o zaslanie stručnej ponuky do 30.6.2012 na adresu Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod alebo na mail sekretariat@obeczavod.sk. Viac informácií na tel. čísle 034/ 7799 254.

Obecný úrad Závod


.

3D filamenty 2023