Obec Závod má záujem zriadiť v obci Domov seniorov (denný stacionár alebo celoročný domov dôchodcov) a za týmto účelom hľadá prevádzkovateľa. V prípade záujmu o prevádzkovanie takéhoto zariadenia, žiadame o zaslanie stručnej ponuky do 30.6.2012 na adresu Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod alebo na mail sekretariat@obeczavod.sk. Viac informácií na tel. čísle 034/ 7799 254.

Obecný úrad Závod


.
Toto je čítané

Divadlo na hambálku finišuje prípravy na premiéru novej hry

Herci malackého Divadla na hambálku v týchto dňoch finišujú s prípravami na…

BM: Ustekana sobota