Do konca septembra môžete hlasovať v ankete Kniha Záhoria 2011. Nominované knihy vyšli v roku 2011 a sú späté s regiónom Záhoria tematicky alebo osobou autora textovej, či obrazovej časti. 

Knihy sú z oblasti beletrie, odborno-populárnej, vedeckej alebo detskej literatúry a majú pridelené medzinárodné číslo ISBN. 4. roční ankety aj v tomto roku organizujú Záhorská knižnica v Senici, Záhorská galéria v Senici a Záhorské múzeum v Skalici. Čitateľská verejnosť, sám autor, inštitúcie či vydavateľstvá mohli knihy nominovať do 30. apríla 2012.

O výsledkoch rozhodne čitateľská verejnosť prostredníctvom hlasovacích lístkov v Záhorskej knižnici, v mestských a obecných knižniciach regiónu a prostredníctvom internetového hlasovania do 30. septembra 2012

Vyhlásenie výsledkov ankety bude v októbri 2012 v Záhorskej galérii v Senici.

Ďalej: Hlasujte v ankete Kniha Záhoria 2011


.

20 rokov