V rámci projektu Roseman umiestnili v Malackách osem nových radarov. Vodičov na rýchlosť upozornia pri vstupoch do mesta a na kritických miestach v meste.

Foto: N. Slobodová, Malacky.sk

„Radary sú okrem merania rýchlosti vybavené štatistickým modulom, ktorý je schopný vyhodnocovať čas prejazdu automobilov a ich rýchlosť. Po uplynutí určeného intervalu budú údaje z radarov vyhodnocované a bude sa posudzovať, či sa vďaka nim podarí dosiahnuť zníženie prejazdovej rýchlosti v obci,“ uviedol pre Malacky.sk spracovateľ projektu Milan Ondrovič.

Výskumno-vzdelávací projekt ROSEMAN je projektom cezhraničného manažmentu bezpečnosti cestnej dopravy, je zameraný na vzorové riešenie manažmentu bezpečnosti cestnej dopravy, na implantáciu prvkov upokojenia dopravy a návrhy zmien legislatívy v oblasti bezpečnosti cestnej dopravy.


.

Záhorácke rádio 2023