Dobrovoľný hasičský zbor Kopčany Vás srdečne pozýva na VIII. ročník pohárovej súťaže „O pohár starostu obce Kopčany“ dňa 25.8.2012 v požiarnom útoku – kategórie muži a ženy.

Začiatok súťaže je o 14:00 hod.
Prezentácia družstiev je od 12:30 hod na ihrisku TJ Kopčany.

Súťažiť sa bude v požiarnom útoku podľa Súťažného poriadku DPO SR platného od 1.1.2008. Súťaží sa v kategóriách muži a ženy, počet členov družstva je 7. Ak bude v ženskom družstve muž, súťaží družstvo v kategórii mužov. Každé družstvo súťaží s vlastným materiálom podľa “Súťažného poriadku” bez úľav (hadice C 52, B 75 mm). O použití iného materiálu rozhodne štáb pred zahájením súťaže na porade vedúcich družstiev.

Štartovné je 10 € na jedno súťažné družstvo.

Súťažiť sa bude v dvoch kolách počítať sa bude lepší čas. Každý člen súťažného družstva štartuje na vlastné nebezpečenstvo a za vzniknutý úraz nezodpovedá usporiadateľ súťaže.

!!! Pozor – nádrž sa počas pokusu nebude dopĺňať vodou!!!

Družstvá umiestnené na prvých troch miestach v každej kategórii obdržia poháre.

Prípadné informácie Vám poskytneme na
t. č. 0903 036 083, dhzkopcany@dhzkopcany.sk

Pre divákov je pripravené občerstvenie a pekný športový zážitok. Vstup zdarma.


.
Toto je čítané
streetball chalange Malacky 2024 Mierové námestie

Malacky zažijú po rokoch veľký streetballový turnaj

Mesto Malacky sa v sobotu (29.6.) stane centrom pouličného basketbalu. Na novovybudovanom…

20 rokov