Obecný úrad v Moravskom Svätom Jáne sa ospravedlňuje občanom, že sú rušení hudbou z obecného rozhlasu. Dôvodom je odstránenie poruchy, ktorá vznikla pri včerajšej búrke.

Zároveň chceme občanov, študentov, študentky poprosiť, aby pomohli odstrániť škody spôsobené ničivou búrkou.
Zraz brigádnikov bude dnes o 13:00 hodine pri cintoríne a pri kostole.
Na cintoríne sa budú čistiť tehly zo spadnutého múru. Treba sipriniesť kladivo.
Pri kostole sa bude zametať dlažba a vyhrabávať trávnaté porasty. Treba si priniesť metly a hrable.

Prosíme občanov o trpezlivosť pri odstraňovaní poruchy dodávky elektrickej energie. Na odstraňovaní poruchy sa pracuje.

Starosta obce Anton Emrich vopred ďakuje.

Ďalej: Búrka v Sekuliach a Moravskom Svätom Jáne


.

Je ok, ak nie si ok BSK