Slovenská správa ciest oznamuje občanom, že od 29.08.2012 od 8:00 hodiny do 31.08.2012 do 15:00 hodiny bude most na starom hraničnom priechode Moravský Svätý Ján – Hohenau uzavretý z technických príčin.

Dôvodom uzávierky je vykonávanie opravy a údržbových prác na mostovke. Uzávierka je od hrádze až po most.


.

Osobnosti kraja BSK