Neskoré odrody póru sú v tomto období neskorého leta poškodzované druhou generáciou mínerky pórovej. Na porastoch nechránených netkanou textíliou je možná už len ochrana aplikáciou chemických prípravkov.

Proti mínerke pórovej však u nás nie je povolený žiadny takýto insekticíd. V zahraničí udávajú ako účinné prostriedky, ktoré je nutné aplikovať v čase najväčšieho hromadného letu mušiek mínerky pórovej ešte pred nakladením vajíčok. Pre zabezpečenie dostatočného účinku je vhodné chemické ošetrenie aspoň dvakrát opakovať. Z prípravkov, ktoré takto možno použiť, v zahraničí odporúčajú Decis Mega a Decis 15 EW v kombinácii so zmáčadlom. Začiatok rojenia dospelých jedincov mínerky pórovej spoznáme podľa belavých vpichov na listoch póru viď fotografia.

Na odrodách letného typu póru je zaznamenaný výskyt hrdze cesnakovej, ktorá sa objavuje až tesne pred zberom. Proti hrdzi cesnakovej tiež nie sú povolené žiadne prípravky, avšak v zahraničí odporúčajú ošetrenie prípravkom Ortiva.

Na zeleri je potrebné sledovať výskyt septóriovej škvrnitosti listov zeleru. Pri zistení prvých príznakov a následne opakovane za 10 až 14 dní ošetrujeme porasty meďnatými prípravkami ako: Champion 50WP, Kuprikol 250 SC, Ortiva a Score 250EC. Zároveň sa v tomto období sleduje nálet druhej generácie mušiek vrtivky zelerovej, ktorá napadá listy a výrazne znižuje asimilačnú schopnosť rastlín zeleru a tým i tvorbu buliev. Ako účinné insekticídy proti vrtivke zelerovej odporúčame Calypso 480 SC alebo Chess 50 WG.
U kapustovej zeleniny spôsobujú okrem molice lastovičníkovej v tomto období škody húsenice mory kapustovej a mlynárika kapustového. Porasty kapustovín treba ošetriť skôr než sa húsenice stihnú zavŕtať do hlávok. Ako účinné uvádzame nasledovné prípravky: Bulldock 25EC a Decis Mega.
Na vošku kapustovú je účinný aj prípravok BI 58EC nové a Calypso 480SC. Všetky zásahy chemickými prípravkami u kapustovín musia byť v kombinácii so zmáčadlom.

Porasty paradajok je podľa stupňa napadnutia nutné ošetrovať proti plesni paradajok ale aj proti septóriovej a alternáriovej škvrnitosti paradajok. Pri slabšom napadnutí sa odporúča aj mechanické odstránenie napadnutých listov. Proti týmto hubovým chorobám odporúčame použiť meďnaté prípravky: Champion 50WP, Kocide 2000 a Kuprikol pomocou ktorých môžeme predĺžiť životnosť paradajok..
Hlavne u jadrovín je zaznamenaný výskyt moníliovej hniloby na dozrievajúcich plodoch a to aj napriek pretvávajúcemu suchu. Moníliovú hnilobu a celý rad ďalších skladových chorôb možno obmedziť, pokiaľ sa vykoná neskoré ošetrenie prípravkami proti chrastavitosti jadrovín tesne pred zberom. Termín ošetrenia sa určuje podľa dĺžky ochrannej lehoty použitých fungicídov ako napr. Talent, a Zato 50WG s ochrannou lehotou 14 dní alebo Delan 700WDG a Syllit 65 s ochrannou lehotou 21 dní. Účinnosť uvedeného zásahu možno zvýšiť súčasným primiešaním listových vápenatých hnojív.

Vzhľadom na doterajší suchý priebeh počasia na mnohých okrasných rastlinách okrem listových škvrnitostí zaznamenávame silný výskyt múčnatky. Proti múčnatke možno i v tomto období použiť Horizon 250EV, Talent, Score 250EC a iné.

Záverom podotýkame, že v prípade otázok je možné využiť kontaktný formulár na našej novej stránke webovej stránke : www.szzsekule.webnode.sk

Ing. Alojz Kunštek
Predseda ZO SZZ Sekule


.
Toto je čítané
Výhľad z Perneka (28.9. 2023) Foto: Slávik Tomáš

SHMÚ vydal výstrahu pred búrkami aj na sobotu

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na sobotu (25.5.) od 11:00 do 20:00 výstrahu…

20 rokov