Odbor kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru tradične aj tento rok organizuje Majstrovstvá Slovenska vo výkone policajných psov v klasickej kynológii v Malých Levároch.

Cieľom súťaže je porovnať stav a úroveň výcviku služobných psov jednotlivých krajských riaditeľstiev Policajného zboru. Psovodi so svojimi psami budú môcť ukázať návštevníkom a ostatným účastníkom súťaže, ako pomáhajú a chránia pri plnení svojich služobných úloh. Súťaže sa zúčastnia psovodi z jednotlivých krajských riaditeľstiev Policajného zboru a  Riaditeľstva hraničnej polície Sobrance úradu hraničnej a cudzineckej polície.

XVI. ročník Majstrovstiev Slovenska vo výkone policajných psov v klasickej kynológii sa bude konať v priestoroch strediska klasického výcviku služobných psov v Malých Levároch od pondelka 10. septembra do štvrtka 13. septembra 2012. Súťaž začne v pondelok o 15.00 hod. a slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční vo štvrtok, 13. septembra 2012 o 14.00 hod.

Psovodi so svojimi psami si zmerajú sily v troch disciplínach. A to poslušnosť, obranné práce a pachové práce. O víťazovi rozhodne najväčší počet dosiahnutých bodov zo všetkých disciplín. Na objektívny priebeh súťaže bude okrem troch rozhodcov zo Slovenska a dvoch rozhodcov z Českej republiky p. Miroslava Zábranského a p. Jána Vlčeka dohliadať aj hlavný rozhodca npor. Marek Miženko a riaditeľ súťaže pplk. Mgr. Branislav Diďák.

Súťažné disciplíny

1. Cviky poslušnosti : 100 bodov
– privolanie psa s predsadnutím
– vodenie psa pri nohe, obraty za pochodu a na mieste bez vôdzky
– polohy psa 10 m pred psovodom ( „SADNI !“, “ĽAHNI !“, „VSTAŇ !“ )
– odloženie psa za pochodu v sede
– štekanie psa v ľahu, 10 m pred psovodom
– odloženie psa v ľahu na vzdialenosť 25 m, psovod je v úkryte
– chôdza po kladine a rebríku jedným smerom , pričom pes je bez vôdzky
– skok cez priekopu 2 m širokú tam+zaľahnutie
– skok šplhom cez prekážku v tvare “A“ s aportovacou činkou ( aportovacia činka
1 kg ťažká ) tam a späť
– vysielanie psa v pred na vzdialenosť 50 m
– reakcia na streľbu ( áno – nie )

2. Obranné práce : 300 bodov
Súťažiť sa bude vo všetkých cvikoch obranných prác podľa skúšobného poriadku. Pri jednom z piatich zadržaní bude cvik vykonaný so streľbou. Obrana psovoda bude vykonaná u všetkých bez náhubku. Časový limit na vyštekanie osoby v teréne a v objekte je v oboch prípadoch 10 min.
– vyhľadanie osoby v teréne
– vyhľadanie osoby v objekte
– stráženie pri prehliadke osoby
– eskorta zadržanej osoby
– hladké zadržanie osoby na 50 m
– zadržanie osoby v nočnej dobe na vzdialenosť 50 m
– zadržanie osoby s náhubkom na vzdialenosť 50 m
– zadržanie osoby s protiútokom na vzdialenosť 100 m
– obrana psovoda
– zákroky v miestnosti a likvidácia výtržnosti
– avizácia za pohybu psovoda a sl. psa

3. Pachové práce : 300 bodov
V pachových prácach sa bude súťažiť podľa stupňa vycvičenosti VŠ-3, stopa v teréne na presnosť, 3 hodiny stará, stopa vo frekvencii 30 minút stará, vyhľadávanie nábojníc v priestore 5 x 5 m a predmetov v priestore 50 x 50 m.
Časový limit na vypracovanie pachovej stopy v teréne na presnosť je 30 minút, pachovej stopy vo frekvencii je 15 minút, vyhľadanie vystrelených nábojníc je 5 minút a vyhľadanie predmetov 10 minút.
Dĺžka pachovej stopy v teréne na presnosť je 800 – 1000 m a pachovej stopy vo frekvencii je 200 – 300 m.

Denisa Baloghová


.
Toto je čítané

Najnovšie správy z regiónu v pondelkovom vydaní Záhoráka

V dnešnom vydaní týždenníka Záhorák sa dozviete všetky aktuálne novinky z regiónu.…

20 rokov