Obecný úrad, MS SČK, Sociálna, zdravotná a bytová komisia pri OZ Veľké Leváre, v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou Bratislava, organizovali v pondelok (17.9.) jedenásty krát odber krvi v obci Veľké Leváre.

Odberu sa zúčastnilo 48 bezpríspevkových darcov krvi z radov občanov obce Veľké Leváre, Malé Leváre, Závod, Moravský Svätý Ján, Studienka, Borský Svätý Jur, Malacky, Kostolište a Láb. Za tento vysoko humánny čin patrí veľké poďakovanie všetkým, ktorí darovali túto vzácnu a nenahraditeľnú tekutinu. Každá kvapka darovanej krvi rozhoduje o osude iného človeka a pomôže mu zachrániť zdravie alebo život. Na akcii sa sponzorsky podieľali Obec Veľké Leváre a akciová spoločnosť Pharma Group Veľké Leváre.

Ľ. Kunáková


.

Je ok, ak nie si ok BSK