Obec Sekule pripravila na víkend 22-23.9. už po piaty krát predstavenie šikovných rúk, vynaliezavosti a umenia Sekulské remeselnícke dvory.

Pre všetkých návštevníkov bude po celej obci pripravených dvadsaťdva remeselníckych dvorov. Aj tento rok sa bude každý dvor prezentovať svojou výrobou, výrobkami a činnosťou. Nebude chýbať bohaté občerstvenie a hudobná produkcia. Na návštevu jednotlivých dvorov môžete použiť konské povozy.

Program:

 • každý dvor sa bude prezentovať svojou výrobou, výrobkami a činnosťou
 • nebude chýbať bohaté občerstvenie, hudobná produkcia
 • na návštevu jednotlivých dvorov môžete využiť konské povozy
 • možnosť zakúpenia výrobkov

Predstavia sa dvory:

 • Ždánický dvor
 • Hasičský dvor
 • Rezbársky dvor
 • Pamlska – Sekulská kuchyňa
 • Krojový dvor
 • Sekulské drobné – Cukrársky dvor
 • Veselý dvor
 • Vinársky dvor z Moravy
 • Záhradkársky dvor
 • Mäsiarsky a gurmánsky dvor
 • Hrnčiarsky a keramický dvor
 • Moravský dvor
 • Farmársky dvor
 • Čalúnnícky dvor
 • Stolársky dvor
 • Pálenický dvor
 • Rybársky dvor
 • Poľovnícky dvor
 • Detský dvor u Maťka a Kubka
 • Zmrzlinársky a cukrársky dvor
 • Chov koní
 • Pekáreň u Májovských

Sobota 22.9.2012
9:30 hod. Otvorenie sekulských dvorov znelkou obecného rozhlasu a príhovorom starostky obce
10:00 hod. Oficiálne otvorenie sekulských remeselníckych dvorov

 • predstavenie cechov
 • odovzdanie remeselníckeho žezla hlavnému cechmajstrovi

11:00 hod. návšteva jednotlivých remeselníckych dvorov s individuálnym kultúrnym programom

Nedel’a 23.9.2012
10:00 návšteva jednotlivých remeselníckych dvorov
14:00 záverečný seminár cechmajstrov – slávnostné ukončenie remeselníckych dvorov
s odovzdaním remeselníckeho žezla späť starostke obce.


.

BM: Ustekana sobota