V dňoch 5.-7. októbra sa v Holíči v Zámockej vinárni uskutoční výstava ovocia, zeleniny a včelárstva “Holíčske záhrady 2012”.

Organizátorom výstavy sú ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Holíči a Kátove, prizvanými účastníkmi sú ZO Slovenského zväzu včelárov v Skalici a ZO Únie žien Slovenska v Holíči. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční v piatok 5.10.2012 o 18.00 hod. Súčasťou výstavy bude vyhodnotenie najkrajších druhov ovocia, ochutnávka medov a medoviny, výstava domácich zaváranín, výšiviek a keramiky, ako aj expozícia včelárskych pomôcok a včelích produktov. Záhradkárska výstava a sprievodná kvetinová výzdoba budú aranžované študentmi SOŠ v Holíči.

V sobotu 6.10.2012 bude výstava otvorená od 8.00-18.00 hod., v nedeľu 7.10.2012 od 10.00-18.00 hod.

Vstupné je dobrovoľné.

Zuzana Juríčková


.

BM: Festival Záhrad