Klub slovenských turistov, sekcia jazdeckej turistiky, s podporou Trnavského samosprávneho kraja, usporiadala v Žrebčíne Kopčany dvojdňovú medzinárodnú konferenciu “Jazdecká turistika – koncepcia rozvoja na Slovensku”. Konferenciu otvoril podpredseda TTSK Zdenko Čambal.

Účastníci z Rakúska, Česka a Slovenska 19. októbra 2012 prebrali aktuálne problémy chovu koní, metodiku značenia jazdeckých trás, predstavili si navzájom jazdecké stanice zúčastnených krajín a ďalšie okruhy tém. Druhý deň konferencie patril praktickej časti – Hubertovej jazde do Holíča.

Ivan Krajčovič


.

Osobnosti kraja BSK