Viac ako tisíc ton historických dlažobných kociek z cesty v Kútoch skončí v sídle slovenskej vlády. Kocky sú z rekonštrukcie cesty I/2 v Kútoch a Slovenská správa ciest ich na Úrad vlády previedla bezplatne.

Kocky sú skladované v Sekuliach, kde ich čistia väzni. “Úrad vlády tým šetrí náklady a zároveň dáva možnosť produktívneho využitia času odsúdeným. Očakávame, že spracovanie celého objemu materiálu bude aj so zimnou pauzou trvať do polovice roku 2013,“  informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR agentúru SITA.

Kocky budú použité na rekonštrukciu cestičiek v areáli Úradu vlády SR zo 17. storočia, ktorý pôvodne slúžil ako letné sídlo ostrihomských arcibiskupov. “Podmienkou pamiatkového úradu a organizácií na ochranu kultúrneho dedičstva je uvedenie komunikácií do historického kontextu, pretože arcibiskupský palác je národnou kultúrnou pamiatkou,“ dodal tlačový odbor.

Cesta v Kútoch bola z kociek postavená v roku 1928, bola slovenskou raritou, ale v mokrom stave aj postrachom vodičov. Obec obnovu cesty iniciovala už od roku 1993.

Zdroj: SITA


.

Osobnosti kraja BSK