Zvečerilo sa . Do tmy svietili pouličné lampy. Postupne sa k nim pridali blikajúce svetielka, ktoré poskakovali pri Materskej školy v Moravskom Sv.Jáne.

O 17. hod. sa vzniesol do tmavých výšok lampión priateľstva. Ten všetkým oznámil, že lampiónový sprievod začína. Deti, držiace farebné lampášiky, spolu so svojimi blízkymi a učiteľkami materskej školy sa pobrali na známu cestu večernou ulicou. Pokojný sprievod spestril ohňostroj, ktorý nám predviedol pán Michal Bančanský. Po tomto úchvatnom zážitku sa deti spolu s ostatnými presunuli do KD, kde večer zavŕšili krátkym programom a pozreli si filmové predstavenie. Lampiónového sprievodu, ktorý niesol názov Pochod Svätojánskych svetielok, sa zúčastnil i starosta obce pán Emrich. Ďakujeme za všetko a vážime si všetkých, ktorí nám pomohli svojou účasťou uskutočniť túto akciu.

Poľovník je lesa pán,
čo nenosí medu džbán,
nosí pušku na pleci
a kukuričku vo vreci.

3O. október bol pre deti MŠ obzvlášť pestrý. V doobedňajších hodinách nás poctili svojou návštevou poľovníci pán Haššo a Krnáč. Oboznámili nás s úlohou poľovníka v prírode. Názornou ukážkou deťom predviedli ako sa nemá a nesmie v lese správať.

Deti mohli pozorovať prácu poľovníckeho psa. Zdôraznili sme si spoločne aké vlastnosti musí mať pes poľovníka, aby mu bol dobrým pomocníkom a priateľom. Tiež si deti prezreli trofeje. Porozprávali sme sa i o zvieratách, ktoré žijú v našich lesoch. Toto doobedie deti prežili v duchu zážitkového učenia a bolo podnetným prínosom v rozšírení ich vedomostí.

V. Gajdová


.

BM: Ustekana sobota