Zväz záhradkárov Sekule upozorňuje pestovateľskú verejnosť na preventívne ošetrenie proti Kučeravosti listov broskýň, ktoré je možné vykonať po opade listov povolenými prípravkami ako je Cuproxat SC, Champion 50WP a Kuprikol 50. Zároveň podotýkame, že týmito prípravkami v tomto období je možné ošetriť formou preventívneho zmývacieho postreku i ostatné kôstkoviny proti hubovým chorobám a tiež i jadroviny proti nebezpečnej bakteriálnej spále rastlín z čeľade ružovitých.

Zároveň v období tesne pred opadom väčšiny listov jabloní, hrušiek a ostatných ovocných stromov, krov a tiež i viniča, odporúčame ošetrenie proti, v našich podmienkach a hlavne v tomto roku, značne premnoženým škodcom ako sú štítničky, z ktorých mnohí pestovatelia poznajú aj štítničku nebezpečnú pod starším názvom Červec San José. Štítnička nebezpečná je karanténny škodca, ktorý sa rozširuje hlavne z chemicky a mechanicky neošetrovaných alebo neodborne ošetrovaných záhrad. Červce alebo štítničky prezimúvajú väčšinou v štádiu larvy I. instaru, ktorá si vytvára voskový štítok najprv biely, neskôr sivočierny. V apríli a v máji dorastajú na samičky a okrídlené samčeky. Samičky po oplodnení rodia od 70 do 400 lariev. V našich podmienkach podľa počasia môže mať jednu až dve generácie. Štítnička nebezpečná cicia hlavne na drevnatých častiach kultúr, ktoré pri premnožení vyzerajú ako pokryté popolom. Charakteristickým znakom je sčervenanie drevnatých častí na reznej ploche. Na plodoch jabloní sa tiež tvoria červené škvrny okolo miesta vpichu. Na plodoch hrušiek sú škvrny zeleno-hnedé. Okrem Štítničky nebezpečnej sa môžu vyskytnúť aj iné červce, ako napríklad: Stítnička ovocná, listnáčová, hrušková, čiarkovitá a tiež veľmi nebezpečná je aj Štítnička červená. Červce ako skupina sú všeobecne veľmi nebezpečné pre mladé výsadby a pre ovocné škôlky. Postrek sa vykonáva v období neskorej jesene dôkladným ošetrením kôry celých ovocných stromov a krov povolenými prípravkami ako : Dursban 48 EC, Mospilan 20 EC, alebo Nurelle D. Chemické ošetrenie formou zmývacieho postreku je v tomto relatívne teplom jesennom počasí považované za veľmi účinné i proti prezimujúcim štádiám vošiek, napr.: Vlnačke krvavej, Voške ovocnej a iným, preto ho majiteľom záhrad veľmi odporúčame.
Záverom si dovoľujeme touto cestou varovať záhradkárov pred nákupom úradne neuznanej tzv. zemiakovej sadby od rôznych producentov, ktorú ponúkajú za ceny nižšie, ako predávajú zemiaky konzumné, ale podstatne vyššie, ako je hodnota kŕmnych zemiakov. Toto varovanie podčiarkujeme i tým, že do našej oblasti sa v posledných rokoch dostávajú noví škodcovia a choroby. Nákup necertifikovaných osív a sadív spôsobuje postupné zamorenie týmito cudzokrajnými patogénmi, ničenie ktorých si následne vyžiada nemalé prostriedky. ZO SZZ Sekule sa bude v rámci záhradkárskej osvety v nadchádzajúcom zimnom období tejto aktuálnej problematike venovať formou prednášok, na ktoré Vás srdečne pozývame.

V prípade otázok týkajúcich sa tejto problematiky využite kontaktný formulár na webe: www.szzsekule.webnode.sk

Ing. Alojz Kunštek
predseda ZO SZZ Sekule


.

Osobnosti kraja BSK