K pripomenutiu si Európskeho týždňa boja proti drogám sa 15.novembra.2012 v priestoroch súkromnej základnej školy v Skalici uskutočnilo vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže: „Rodina bez cigariet“. Súťaž prebiehala v troch kolách od 24.9 do 9.11, v rámci dotačného programu na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2012. pod záštitou Úradu vlády SR.

Do celoslovenskej internetovej súťaže sa zapojili deti s 322 prácami. Počet registrovaných návštevníkov, ktorí hlasovali o víťaza bolo 3875, celkovo navštívilo stránku 5472 návštevníkov. Práce boli zobrazené aj na facebooku, kde si ich pozrelo 12.963 účastníkov.
V internetovom hlasovaní boli ako najlepší vyhodnotení:
1.miesto Adam Hančák Hronca
2. miesto Michal Štefaňák Brezno
3. miesto Danielka Stoláriková Stropkov


V skalickom okrese prebiehala školská súťaž, ktorej sa mohli zúčastniť žiaci na základných školách. Umelecké práce sa zaraďovali do 2 kategórií. Prvá kategória pre 1. až 4. ročník a druhá kategória pre 5. až 9. ročník. Do súťaže sa zapojilo všetkých 18 škôl zo skalického okresu a vyzbieralo   sa viac ako 2000 súťažných príspevkov. Porota na čele s  PhDr. Štefanom Zajíčkom rozhodovala o víťazoch v každej kategórii.

Výsledné poradie:
1. kategória:
1.miesto Anička Vojteková 1.roč ZŠ Dubovce
2. miesto Ema Chocholáčková 2.A ZŠ Vajanského Skalica
3.miesto Damián Polák 1.roč ZŠ s MŠ Letničie
4.- 5. Miesto Cena organizátora: Natália Bundalová 4.ročnik ZŠ s MŠ Gbely
4.- 5. Miesto Cena organizátora: Samuel Jakubovič 4.ročnik ZŠ s MŠ Letničie

2. Kategória
1.miesto Klára Csanková 7.B ZŠ Strážnická Skalica
2. miesto Nicol Vávrová 7.A 2.ZŠ Holíč
3. miesto Dominika Truhlářová 9.A ZŠ Strážnická Skalica
4.- 5. miesto Cena organizátora: Veronika Hulková 9.A ZŠ Strážnická Skalica
4.- 5. miesto Cena organizátora: Pavla Ružičková 6.B ZŠ Mallého Skalica

Keďže veľa ďalších prác preukazovalo veľkú snahu detí, nemohli sme to nechať bez povšimnutia a ocenili sme ďalších 32 detí s tričkom s obrázkom vlastnej práce.
Reakcie od pedagógov a žiakov máme zatiaľ iba pozitívne, preto veríme, že sa nám podarí usporiadať aj ďalší ročník.


.

Osobnosti kraja BSK