V pondelok (26.11.) v popoludňajších hodinách bola v rámci colného dohľadu colníkmi Colného úradu Trnava, Stanice colného úradu Senica – centrála, na diaľnici D2 Brodské vykonaná kontrola nákladného dopravného prostriedku vedeného vodičom z Poľska, ktorý podľa predložených prepravných dokladov prepravoval textilný tovar v režime tranzit z Číny do Žiliny.

Do neskorých nočných hodín prebiehala colníkmi úplná vnútorná kontrola tohto tovaru. Pri kontrole colníci zistili, že v dopravnom prostriedku sa okrem iného nachádza textilný tovar označený ochrannými známkami Tommy Hilfiger,  Burberry a A & F v celkovom počte 473 kusov.

Vzhľadom na druh daného tovaru, účel jeho použitia, kvalitu materiálu, vyhotovenie, formu a spôsob balenia vzniklo podozrenie, že ide o porušenie práva ochrany duševného vlastníctva oprávnených osôb, preto bol tovar trnavskými colníkmi zaistený v súlade s platnými colnými predpismi. So zisteniami boli bezodkladne oboznámení aj majitelia ochranných známok, ktorí potvrdili nadobudnuté podozrenie. Colný úrad Trnava v spolupráci s oprávnenými osobami, ktoré sú majiteľmi ochranných známok, bude ďalej konať vo veci ochrany práv duševného vlastníctva.

Odhadovaná škoda, ktorá by vznikla ponúkaním zaisteného tovaru na trhu na predaj ako originálnych výrobkov bola majiteľmi ochranných známok predbežne vyčíslená na cca 120 000,- Eur.

Po potvrdení, že ide o falzifikáty ochranných známok, bude tovar s cieľom ochrany práv duševného vlastníctva zničený.

Iveta Švárna


.

Je ok, ak nie si ok BSK