“Dnešným dňom (5.12.) začínajú prípravné práce k výstavbe Tlakovej splaškovej kanalizácie v aglomerácii Moravský Svätý Ján – Sekule, ktoré spočívajú vo vytyčovaní sietí a upresňovaní miest domových prečerpávacích šácht.” povedal pre Záhorí.sk starosta obce Moravský Svätý Ján Anton Emrich.

Všetky domácnosti bude osobne navštevovať stavbyvedúci ing. Marián Kemko, aby zdokumentoval aktuálny stav určenia miesta šachty.

“O ďalších fázach výstavby budeme aktuálne informovať miestnym rozhlasom, internetovou stránkou obce ako aj verejným zhromaždením.” dodáva starosta obce.


ZeZahora jahoda 2021