Tovar s falšovanými ochrannými známkami skončil v certifikovanej spaľovni. Ak by sa tento tovar dostal na trh a bol predávaný ako originálne produkty, majiteľom ochranných známok by vznikla škoda presahujúca 6,5 milióna eur.

Likvidácia tovaru, ktorý zaistil Colný úrad Trnava v rámci colného konania v máji až  v júli  tohto roku na Pobočkách Dunajská Streda a Brodské, sa uskutočnila 5. decembra 2012. Všetok tovar pochádzal z Číny.

Colníci zošrotovali a následne spálili 41 517 kusov textilu s reprodukciou ochranných známok Tommy Hilfiger, Puma, Calvin Klein, POLO, La Martina, Versace, DOLCE & GABBANA a iné, 39 576  párov obuvi s reprodukciou ochrannej známky CONVERSE a 10 500 kusov slnečných okuliarov s reprodukciou ochranných známok Chanel a ARMANI.

Celá likvidácia prebiehala v súlade so zákonom a pod dohľadom orgánov finančnej správy. K zničeniu tovaru došlo po dohode oprávnených osôb s držiteľmi  tovaru na náklady a zodpovednosť oprávnených osôb.

Colné predpisy umožňujú  finančnej správe zaistený tovar zničiť alebo bezodplatne poskytnúť na humanitárne účely, avšak až po splnení zákonom stanovených kritérií. Možnosť poskytnutia zaisteného tovaru  na humanitárne účely bola v tomto prípade vylúčená, keďže nebolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu, že ide o falzifikát.

Likvidáciou sa zároveň zo strany colníkov zabránilo potenciálnemu nebezpečenstvu ohrozenia zdravia a bezpečnosti spotrebiteľa z dôvodu, že falzifikáty textilu môžu obsahovať karcinogénne látky spôsobujúce rakovinu.

Iveta Švárna


.

Osobnosti kraja BSK