Obce na Záhorí nemajú potrebné peniaze na digitalizáciu svojich kín, nebudú preto v roku 2013 premietať.

Stará premietačka v kine Morava Moravský Svätý Ján.

V priebehu roku 2012 prestali filmové distribučné spoločnosti distribúciu filmov na 35 mm filmových kópiách. Obecné kiná na Záhorí aj preto odpremietali menej ako 10 filmov. Záhorie tak prišlo v roku 2012 o posledné klasické kamenné kiná v Brodskom, Holíči (letné), Kútoch, Moravskom Svätom Jáne, Rohožníku, Veľkých Levároch a Závodoch. „V januári sme začali veľmi dobre, no hneď po pár premietaniach sa nám pokazil premietací stroj. Jeho oprava je finančne náročná, preto sme už nemohli premietať.“  povedala pre Záhorí.sk pani Eva Vitková z Kina Úsvit Kúty.  Ako dodala, budú sa v Kútoch snažiť získať na digitalizáciu kina nejaký grant.

Digitalizácia kina Záhoran v Malackách. Foto: Stano Osuský

Veľká digitalizácia len pre mestá
Mestské kiná na Záhorí sú digitalizované štandardom D-cinema spĺňajúc špecifikáciu DCI. Celkové náklady pri tejto digitalizácií sú od 100 do 120 tisíc eur. Kino Záhoran v Malackách získalo príspevok 35 000 eur z Audiovizuálneho fondu. Ostatné financie muselo zohnať mesto z vlastných zdrojov a sponzorsky. Rovnaký scénár čaká mesto Senica pri digitalizácii kina Mladosť. Stupavské kino X s kapacitou 84 miest prešlo celkovou rekonštrukciou za 330 000 eur. “Išlo o potrebné stavebné úpravy, výmena elektroinštalácie, klimatizácia a samozrejme kino technológia” povedal pre Záhorí.sk Roman Maroš  z občianskeho združenia Pour Art. Súkromné zdroje boli vo výške 300 000 eur, Úrad vlády SR prispel sumou 20 000 eur a Ministerstvo financií SR dalo na rekonštrukciu 10 000 eur. Ako ďalej Roman Maroš dodáva v roku 2012 bolo kino v strate a v roku 2013 budú musieť hľadat opäť súkromné zdroje na dotáciu kina. Lepšie je na tom skalické multikino Cinemax, ktorého vlastník distribučná spoločnosti Continental film prevádzkuje po celom Slovensku desať multikín.

Nižší technologický štandard E-cinema
Parametre kinosály, počet obyvateľov, výsledky návštevnosti za posledné roky či minimálne 5 krát týždenne filmové projekcie sú podmienky, ktoré popri finančnej náročnosti nedovoľujú obciam digitalizáciu v štandarde DCI.
“Nechceme aby kino v Rohožníku skončilo. Budeme sa usilovať o získanie grantu na zriadenie kina v štandarde E-cinema“ povedal Michal Kiss z kina Nádej v Rohožníku. S kinom by sa neradi rozlúčili ani vo Veľkých Levároch, kde by sa chceli zapojiť do získania grantu v rámci skupiny viacerých kín. V prípade nižšieho technologického štandardu E-cinema ide o digitálnu alebo o elektronickú projekciu prostredníctvom videoprojektora s pripojeným prehrávačom DVD alebo BluRay. Náklady na digitalizáciu štandardom E-cinema predstavujú sumu 25 000 eur. Audiovizuálny fond a štát prispeje 25 kinám na Slovensku sumou 15 000 eur. Obec ako prevádzkovateľ kina musí v prípade digitalizácie štandardom E-cinema nájsť vo svojom rozpočte 10 000 eur. 

30 eur a viac sa platí za zapožičanie filmu na DVD určeného na verejnú projekciu, ktoré pozerá viac ako päť divákov.

Nevýhodou digitalizácie E-cinema je dostupnosť filmových noviniek. Distribučné filmové spoločnosti ponúkajú filmy na DVD alebo BluRay s časovým oneskorením. Je preto otázka ako budú pre divákov atraktívne filmy, ktoré budú môcť obecné kiná premietať niekedy až rok po uvedení v zdigitalizovaných kinách. Podobným spôsobom, cez videoprojektor, premietajú v Moravskom Svätom Jáne v kine Morava už druhým rokom filmový festival cestovateľských a outdorových filmov Expedičná kamera.

Videoprojektor v kine Morava Moravský Svätý Ján. 

Jednosálové kiná v Slovenskej republike majú svoju storočnú tradíciu, v minulosti zohrávali dôležitú kultúrno-spoločenskú úlohu. Budovy jednosálových kín vznikali na celom území Slovenskej republiky už od 20. rokov minulého storočia, v mnohých mestách bolo kino dlho jediným priestorom na kultúrne a spoločenské podujatia mesta a regiónu. Filmové projekcie patrili popri hosťujúcich divadelných predstaveniach medzi najväčšmi navštevované a najžiadanejšie.
(zdroj: Stratégia digitalizácie kín v Slovenskej republike, MK SR, november 2012)


.

Osobnosti kraja BSK