Sneh opadol, počasie dovoľuje jarné prechádzky a v prírode objavujeme smetiská, ktoré sme si počas zimy spravili! Naučili sme sa divokému umiestňovaniu odpadu aj napriek tomu, že obce vytvárajú podmienky na uskladnenie odpadu.

Mali by sme dôsledne využívať domáce zberné nádoby na komunálny odpad a domáci odpad separovať. V Moravskom Svätom Jáne je vytvorených 12 zberných miest na triedený odpad. Pre elektronický odpad je vyčlenené zberné miesto na dvore obecného úradu pod kultúrnym domom. Ďaľšie zberné miesto na pokosenú trávu, orezané konáre stromov, veľkorozmerný odpad, staré železo, pneumatiky a iný odpad, ktorý sa nezmestí do zberných nádob, je vytvorené v lokalite “Býčnica” – vedľa čistiarne odpadových vôd.

Aj napriek tomu, že umiestniť odpad na zberné miesta je jednoduchšie a ľudskejšie. Volí ešte stále dosť obyvateľov možnosť ničenia lesa a vytváranie divokých skládok v lese.

Skládka je UZAVRETÁ
Vyvážanie akéhokoľvek odpadu na bývalú skládku odpadu HUSARISKO je ZAKÁZANÉ. Skládka a jej prístupové komunikácie sú zabezpečené tak, aby nebol možný prístup na skládku akýmkoľvek dopravným prostriedkom. Cieľom opatrenia je zabrániť vývozu odpadu a jej divokému umiestňovaniu občanmi i zo susedných obcí.

Zberné miesto na elektrický odpad
Dvor obecného úradu pod kultúrnym domom v Moravskom Svätom Jáne.
Pondelok – Piatok: 8:00 – 16:00 hod
Odpad
– chladničky, mrazničky, chladiace pulty, elektrické rúry, kombinované sporáky,
– televízory, rádia, výpočtová technika, žehličky a podobne.

Zberné miesto v lokalite “Býčnica”
Vedľa čistiarne odpadových vôd v Moravskom Svätom Jáne.
Odpad:
– pokosená tráva, orezané konáre stromov
– veľkorozmerný odpad, starý nábytok a podobne
– staré pneumatiky
– staré železo
– iný opad, ktorý sa nezmestí do domových nádob.
Odpad privezený na zberný dvor je potrebné umiestniť do železných kontajnerov. Drobný stavený odpad a odpad z búraniska sa umiestňuje vždy po dohode s obecným úradom.

Zberné miesta slúžia na uloženie odpadu len pre občanov. Podnikateľské subjekty sú povinné likvidovať odpad vznikaúci z ich podnikateľskej činnosti na vlastné náklady.

Máte nejasnosť ako naložiť s vaším odpadom? Kontaktujte obecný úrad Moravský Svätý Ján – tel: 034 7770 121.

Pôvodca neoprávneného uloženého odpadu mimo zberné miesta bude postihovaný v zmysle platných predpisov.

Separovanie odpadu podľa farieb.
Čo patrí do kategórie a čoho sa vyvarovať:

PLASTY – ŽLTÉ
Áno: PET fľaše od nápojov, plastové obaly od domácej chémie (tekuté pracie prostriedky, aviváž a pod.) obaly od jogurtov, smotany, fólie, viacvrstvové obaly od nápojov (TETRAPACK a iné), hliníkové plechovky od nápojov. Stlačte obaly, budete mať viac miesta v nádobe a my budeme prevážať menej vzduchu! Ušetríme všetci!
Nie: Plastové obaly od oleja, sklo, železo, papier

SKLO – ZELENÉ
Áno: Fľaše od nápojov, oleja, poháre od zaváranín Poznámka: Odstrániť kovové uzávery a zvyšky po nich, nehádzať kamene a ani inak neznečisťovať.
Nie: Zrkadlá, lepené bezpečnostné sklá, autosklo, drôtené sklo, žiarivky, žiarovky, keramika (taniere, šálky, vázičky), obaly znečistené farbami, plasty, železo, okenné tabule

PAPIER – MODRÉ
Áno: Noviny, časopisy, kancelársky papier, kartónové obaly, knihy, skartovaný kancelársky papier Stlačte kartónové obaly, budete mať viac miestav nádobe a my budeme prevážať menej vzduchu! Ušetríme všetci! Poznámka: Kancelársky papier bez samoprepisovacieho, kopírovacieho papiera.
Nie: Viacvrstvové obaly, voskový, mastný a inak znečistený papier, alobal, kopírovací, samoprepisovací papier, papierové plienky, pauzovací papier, spisové dosky, plasty, kovy

Nezabúdajte čím viac odpad stlačíte, tým sa ho do zberných nádob dá viac!

Foto: Peter Mračna

Pridaj komentár

.

INAT Rezanie laserom