Tohto ročná zima sa nám pomaly, ale isto blíži ku koncu. Zasnežená krajina sa začala prebúdzať do jari. S posledným snehom sa nám však pred očami zjaví  nepekný pohľad. Pri  jarnej prechádzke  nedokážeme pozorovať krásu prírody ako bolo zvykom.

foto: Ľudmila Bachnová. Lakšárska Nová Ves

Na každom kroku vidieť kopy odpadu. Často si povieme, ako to môže niekto urobiť. Obviňujeme väčšinou sociálne slabších spoluobčanov, no s kľudným svedomím si podľa typu vyhodeného odpadu dovolím tvrdiť, že tieto obvinenia nie sú vždy oprávnené.

foto: Ľudmila Bachnová. Lakšárska Nová Ves

Skúsme si vstúpiť do svedomia a spoločne si vytvoriť lepšie podmienky, v ktorých sa budeme cítiť dobre, v ktorých naše deti budú rásť a v ktorých si budeme môcť vychutnávať jedinečné čaro prírody.

Adela Húšťavová


.

Osobnosti kraja BSK