Mesto Skalica pri príležitosti ukončenia realizácie projektu „Podpora cezhraničného cestovného ruchu prostredníctvom vybudovania plávajúcej cezhraničnej environmentálnej expozície na Baťovom kanále“ vyhlasuje súťaž na výber názvu plavidla plávajúcej expozície.

Autor víťazného návrhu získa výletnú plavbu pre 2 osoby ( Prístav Skalica – Výklopník Sudoměřice a späť ) alebo bezplatný 4-hodinový prenájom motorového člna.

Súťažné návrhy môžete zasielať elektronicky na orm@mesto.skalica.sk alebo na MsÚ Skalica – oddelenie strategického rozvoja a marketingu, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica.
Termín ukončenia súťaže: 20.5.2013

Andrea Orbanová


.

Osobnosti kraja BSK