Zväz záhradkárov Sekule Vás pozýva na prednášku o aktuálnych chorobách a škodcoch záhradných kultúr, metodickom postupe prípravy postrekov spojenú s praktickou ukážkou výchovného rezu mladých stromčekov a určovaním chorôb a škodcov ovocia a zeleniny, ktorá sa uskutoční v sobotu 18. mája 2013 o 14. hod. v záhrade našej členky Jozefíny Konečnej na č. d. 583 pri kapličke.

Prednášať bude Ing. Alojz Kunštek, preseda ZO Sekule. Záujemcovia si môžu priniesť vzorky napadnutých častí rastlín chorobami a škodcami za účelom ich určenia a stanovenia účinnej chemickej ochrany.

Výbor ZO sa teší na hojnú účasť.

Alojz Kunštek


.

BM: Ustekana sobota