Obec Kuty vas pozyva na Kúcanský jarmok dňa 25. mája na námestie pred obecným úradom. Na jarmoku vystúpia žiaci základnej umeleckej školy, divadlo Žihadlo a skupina Magic Sound.

V poobedňajších hodinách sa môžete tešiť na módnu prehliadku salónu Pretty a na večernú zábavu so slováckou kapelou Romana Horňáčka. Program jarmoku nájdete aj na stránke obce www.kuty.sk.

Dáša Krátka


.

Je ok, ak nie si ok BSK