Polícia sa dnes v čase od 14.00 hod do 18.00 hod na území Bratislavského kraja vo zvýšenej miere zameria na kontrolu bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke.

Policajti budú kontrolovať dodržiavanie povinností chodcov a vodičov voči chodcom, zákazu požívania alkoholu alebo iných návykových látok pred alebo počas vedenia vozidla, najvyšších dovolených rýchlostí jazdy vozidiel.
Hliadky v spolupráci s pracovníkmi Slovenského červeného kríža sa pri kontrole zamerajú aj na preverenie úrovne vedomostí vodičov z poskytovania prvej pomoci v súvislosti s cestnou premávkou, ako i kontrolu povinnej výbavy vozidla (autolekárničky).
Kontrolovať budeme aj dodržiavanie základných povinností a zisťovanie porušení pravidiel cestnej premávky jej motorovými i nemotorovými účastníkmi a používanie reflexných prvkov cyklistami a chodcami.
O výsledkoch kontroly bude polícia informovať.

Katarína Považanová


.
Toto je čítané

Na brehu Moravy pri Malých Levároch vracajú život mokradiam

Zintenzívnením poľnohospodárskej činnosti a nadmerným obhospodarovaním krajiny najmä po 2. svetovej vojne,…

BM: Ustekana sobota