V utorok (28.5.) príde za obcou Kuchyňa, k vypusteniu jedinca vzácneho sokola rároha, ktorý bude po rehabilitácii vrátený späť do voľnej prírody. Samec, ktorý bol koncom minulého roka nájdený zranený neďaleko Viedne, bol liečený v rakúskej rehabilitačnej stanici Haringsee. 

Miestom vypustenia je kolónia sysľa pasienkového, ktorá bola obnovená v rámci projektových aktivít. Syseľ je dôležitou korisťou sokola rároha a v minulosti tvoril hlavnú zložku jeho potravy. V prípade priaznivého počasia bude možné pozorovať aj samotné sysle.

Krúžok na nohe sokola prezradil, že bol okrúžkovaný v roku 2012 v hniezde na Trnavskej pahorkatine. Jedná sa teda o mladého sokola, ktorý pravdepodobne narazil do prekážky a v dôsledku toho nebol schopný letu. Úmrtnosť mladých jedincov je veľmi vysoká, preto má ich záchrana obzvlášť veľký význam. Sokol rároh je považovaný za ohrozený druh v celom areáli rozšírenia, na Slovensku hniezdi len približne 40 párov. Tento rok je pritom úspešnosť veľmi nízka, z dôvodu veľmi nepriaznivého počasia v marci a apríli, kedy sokoly začínajú hniezdiť a preto je toto obdobie dôležité z hľadiska výsledku hniezdenia.

Sokol rároh (Falco cherrug) je najväčším sokolom s strednej Európe. je pôvodne stepným a lesostepným druhom, na Slovensku obýva predovšetkým nížiny a priľahlé pohoria do výšky 800 m. n. m. Prirodzeným hniezdnym prostredím sú listnaté a zmiešané lesy, zriedkavo aj skalné steny, otvorená krajina kultúrnej stepi. Tak ako žiaden zo sokolov, ani sokol rároh si nestavia vlastné hniezdo, preto je odkázaný na pomoc iných druhov vtákov – staviteľov hniezd, alebo pomoc človeka. V minulosti využíval sokol rároh hniezda krkavca čierneho, myšiaka lesného, prípadne iných druhov dravcov.
Pretváranie krajiny – intenzívne poľnohospodárstvo, zánik pasienkov (hlavný potravný biotop) a lesných porastov (prirodzené hniezdne príležitosti), ale tiež priame prenasledovanie, boli príčiny prispôsobenia a postupnej zmeny potravných a hniezdnych nárokov druhu. Celá slovenská populácia dnes hniezdi v poľnohospodárskej krajine, v umelo vytvorených podmienkach – hniezdne podložky a búdky a v potrave prevažujú škorce, škrečky a holuby.

Lucia Deutschová


.

BM: Ustekana sobota