Najnovšie prieskumy ukázali, že finančná gramotnosť slovenských stredoškolákov je nedostatočná. Reakciou školy VIA HUMANA Skalica bola aktivita pre študentov, ktorej cieľom bolo prispieť hravou a interaktívnou formou k zintenzívneniu finančného vzdelávania.

Aktivitu realizovala v rámci projektu „Moderná škola učí k odvahe podnikať“, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, v rámci operačného programu VZDELÁVANIE.

Bolo májové ráno, krátko pred ôsmou hodinou a študentky SSOŠ VIA HUMANA v Skalici so zvedavosťou čakali, čo sa bude diať. V rozvrhu čítali len krátky text: „projektová aktivita CASHFLOW“. Začalo to úplne super, žiadne skúšanie po zápise do triednej knihy, namiesto toho si stanovili vlastné pravidlá, najlepšie z nich bolo: „Budeme sa odmeňovať“. Po vyplnení krátkej ankety o finančnej gramotnosti sme sa ponorili do tajomstva peňazí. Zo  študentiek sa stali dvaja otcovia, jeden bohatý, druhý chudobný. Humorná scénka s ich výrokmi pobavila celú skupinu. Námetom bola kniha od Roberta Kiyosakiho a Sharon Lechterovej: „Bohatý otec, chudobný otec pre mladých“. Dobre naladení sme pokračovali v podnikateľskom brainstormingu, v hľadaní príležitostí, ako získať peniaze. No nie príliš oficiálne – v laviciach, ale pohodlne – na karimatkách a fit loptách. Každý dobrý nápad bol odmenený.

Myšlienkami sme sa presunuli do rodín, do ich príjmov a výdavkov. Vykonali sme ich bilanciu, zhodnotili a nezabudli sme si pripomenúť, že hneď po získaní mesačných príjmov je potrebné minimálne 10 % odložiť. „Si tímový hráč?“ Na túto otázku sme dostali odpoveď v kvíze a nadšenie vládlo u väčšiny, ktorá zistila, že „ÁNO“. Po príjemnom sebapoznaní sme sa vrhli do hry CASHFLOW, kupovali sme aktíva v „MALÝCH OBCHODOCH“, „VEĽKÝCH OBCHODOCH“. Keď prišla karta „NICOTNOSTI“ bolo každému jasné, že z mesačného príjmu odchádzajú peniaze nenávratne preč. Jeden mesiac sme boli úspešnejší, výhodne sme predali akcie a inokedy sme zase prišli o prácu a výdavky sa zvýšili. No najviac sme „poľovali“ na obchody, pri ktorých sme získali pasívne príjmy. Čím viac, tým lepšie. S dobrým pocitom, že vieme úspešne investovať, sme zakončili túto perfektnú hru. Vyučovacia hodina končí zvonením, ale my sme projektovú aktivitu ukončili ekonomickou bájkou.

Usmiate tváre študentiek a ich potlesk hovoril o tom, že aj ekonomika môže byť zábavná.

Lenka Ráčková


.

Osobnosti kraja BSK