Zväz záhradkárov vzhľadom na predpokladané ustávanie dažďových zrážok a nárast priemerných denných teplôt odporúča pestovateľom záhradných kultúr vykonať nasledovné ochranné opatrenia:

  • v čo najkratšom čase eliminovať vývoj chrastavitosti na jabloniach a hruškách a to zvlášť na citlivých odrodách aplikáciou účinných fungicídov ako : ZATO 50 WG, Tercel, Delan 700 WG a iné
  • podľa vývoja počasia po dosiahnutí teploty vzduchu o 21. hodine v hodnote 17°C, čo je možné v našich podmienkach očakávať v dňoch od 6.-10. júna, vykonať postrek jadrovín proti obaľovačovi jablčnému účinnými prípravkami ako : Steward, Reldan 22, Buldock 25 EC, Calypso 480 SC, Delta EW 50, Mospilan 20 SP a iné
  • proti hrdzi hruškovej vykonať ošetrenie napr.: prípravkom Baycor 25 WP, Delan 750 SC, Topas C 50 WP, Score, alebo aj zmesou Horizon + Dithane, alebo Horizon + Syllit
  • vykonať ošetrenie viniča proti peronospóre kontaktnými prípravkami ako : DELAN 700 WG, Folpan, Mikal M a pod.
  • zapojené porasty zemiakov a cibule ošetriť proti plesniam prípravkami ako Acrobat MZ WG, Kocide 2000, Signum a Ridomil Gold MZ 68 WG spolu s listovou výživou a zmáčadlom. Za dodržania metodických pokynov je možno s fungicídmi na zemiaky použiť i prípravky proti pásavke zemiakovej, podľa stupňa vývoja jej lariev ako : Novodor FC na začiatku liahnutia lariev, neskôr Fury 10 EV, Apache 50 WG, Biscaya 240 OD, Calypso 480 SC, Mospilan 20 SP, Proteus 110 OD a Spintor

V prípade otázok ohľadne aktuálneho vývoja chorôb a škodcov využite kontaktný formulár na stránke:www.szzsekule.webnode.sk

Alojz Kunštek, predseda ZO SZZ Sekule


.

BM: Ustekana sobota