Obce Moravský Svätý Ján a Sekule boli úspešné v žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ. V rámci výzvy Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v projekte Operačného programu životné prostredie získali spolu na dobudovanie splaškovej tlakovej kanalizácie v aglomerácii Moravský Svätý Ján – Sekule 6 729 593,41eur.

Obce budú mať finančnú spoluúčasť 5% rozdelené podľa rozsahu prác v jednotlivých obciach. Projekt tlakovej kanalizácie bol vybraný ešte v roku 2006, keď sa okolo neho strhla horúca debata. Do pôvodného projektu bola začlenené aj obec Borský Svätý Jur, ktorá pri poslednej výzve nebola ale zahrnutá v rámci našej aglomerácie.

Z výstavbou splaškovej tlakovej kanalizácie sa začne až v roku 2011, nakoľko obec Moravský Sv. Ján je i  finančne zaťažená prebiehajúcou realizáciou projektov z fondov EÚ.

Operačný program životné prostredie
Má okrem iného za cieľ zvýšenie počtu obyvateľov žijúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu a obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd

Pridaj komentár

.

Trnavské rádio Tak akorát 2024