Organizácia exkurzií do Viedne, múzeí a na predvianočné trhy, je už našou každoročnou tradíciou. No tento rok, vzhľadom na neustále narastajúci záujem o štúdium odboru informatika a informačné systémy, sme sa rozhodli spestriť výučbu a navštíviť so študentami informatiky všetkých ročníkov Technické múzem vo Viedni.

Žiaci si prostredníctvom vlastného experimentu mohli preveriť svoje získané teoretické vedomosti a overiť si ich tak v praxi. Návšteva múzea bola veľmi prínosná, mohli sa oboznámiť s rôznymi fyzikálnymi javmi, získať prehľad o nových i starých informačných technológiách.

A čo sa im najviac páčilo? Bolo toho dosť, podľa toho, ako sa vyjádrili vo svojich článkoch na hodinách slovenčiny. Páčilo sa mi zhrnutie jedného z našich nadejných informatikov: „Bol to vynikajúci výlet do tajov fyziky. Išiel by som znovu.“

Adriana Ilčíková


.
Toto je čítané

Skalická mestská polícia má vlastnú webstránku, chce spropagovať svoju prácu

Mestská polícia v Skalici má vlastnú internetovú stránku. Web má priniesť informácie…

20 rokov