Video v článku! Colníci zaistili cisternu s nelegálnou „červenou naftou“ a dvoch šoférov. Sú pravdepodobne súčasťou skupiny pašerákov, ktorá sa touto činnosťou zaoberá od 90tych rokov. Únik na spotrebnej dani z minerálnych olejov je v tomto prípade vo výške cca 11 000 eur.

Dňa 18. 6. 2013 v skorých ranných hodinách zaistili colníci dvoch pašerákov „červenej nafty“. O 3:00 hodine vošla podozrivá cisterna do priemyselného areálu v obci Moravský svätý Ján. O pol hodinu neskôr vstúpili do objektu colníci. Vtedy už obe osob prečerpávali vykurovací olej do stacionárnej cisterny s výdajným stojanom. V čase vstupu colníkov bolo prečerpane cca polovica cisterny – asi 12 000 kg. Vedľa stacionárnej cisterny sa nachádzalo pravdepodobne filtrovacie zariadenie s minerálnou vlnou (slúži ako filter) a neznámou, alkoholom zapáchajúcou, čírou látkou. Zariadenie podľa zistení slúžilo na odfarbovanie tzv. červenej nafty.

Zadržané osoby 49- ročný muž z Bratislavy a 45-ročný muž z Báhoňa vypovedali, že na telefonický pokyn konateľa istej bratislavskej spoločnosti mali zásielku zložiť v hangári v Moravskom sv. Jáne. Doklady zneli na 24 850 kg vykurovacieho oleja, laicky nazývaný „červená nafta“. Dovezený olej bol v súlade s nemeckou legislatívou ako daňovo zvýhodnený zafarbený na červeno látkou Solvent Red.

Ďalej uviedli, že takto priviezli vykurovací olej z Nemecka už niekoľkokrát. Následne ho z hangáru vyvážali na rôzne čerpacie stanice. Podľa správcu objektu bol hangár č. 8 prenajatý firme z Bratislavy, za ktorú konal pravdepodobne občan Slovinska. Taktiež bolo zistené, že osoby v mene nájomcu ponúkali v okolí naftu na poľnohospodárske účely v cene 0,70 – 0,80 €.

Akcia je výsledkom spolupráce Kriminálneho úradu finančnej správy, colného úradu Prešov a českou colnou správou.

Vyšetrovateľ KÚFS začal trestné stíhanie vo veci pre podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu skrátenia dane a poistného podľa § 276 Trestného zákona.  V prípade dokázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na 3 – 8 rokov.

Patrícia Macíková


.
Toto je čítané

Oslobodenie spod fašizmu na Záhorí: Spomienky, ktoré už takmer vybledli

Je tomu už 79 rokov, čo boli mestá a obce na Záhorí…

BM: Ustekana sobota