Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici pripravili vo výstavných priestoroch múzea kolektívnu výstavu 12 autorov staršej generačnej vrstvy spätých s regiónom Záhoria.

generacna-sonda-vystava-skalica-zahorske-muzeum

Prezentujú sa na nej vo výbere svojej súčasnej tvorby Bohumil Bača, Jozef Barinka, Ivan Dulanský, Jozef Gális, Dušan Grečner, Lýdia Jergušová-Vydarená, Ľudovít Hološka, Milan Kubíček, Ján Ondriska, Ľubica Prudilová-Dohnányová, Milan Rašla a Lýdia Štolcová.

Všetci vstúpili na výtvarnú scénu koncom pamätných 60-tych rokov po absolutóriu na bratislavskej VŠVU, kde sa počas štúdia v rôznych ateliéroch aj stretávali. V jadre tvoria základnú databázu výtvarných umelcov regiónu a predstavujú oporný pilier v profilácii doterajšieho zbierkotvorného, výskumného i prezentačného programu Záhorskej galérie. V konečnom dôsledku stoja i pri samotnom vzniku inštitúcie zameranej na výtvarné umenie regiónu v roku 1984. Výstava je stručnou informáciou o aktuálnom smerovaní ich dnes už vyše 40-ročných individuálnych programov na pôdoryse klasických médií maľby, kresby, grafiky a plastiky, v rámci ktorých značnou mierou zasiahli i do podôb celoslovenskej výtvarnej scény 2. polovice minulého storočia. Ich spoločná prezentácia je o. i. tiež dôstojným príspevkom galérie a múzea k ich okrúhlym životným jubileám.

Názov výstavy: Generačná sonda
Miesto: Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
Vernisáž výstavy: piatok 12. 7. 2013 o 16.00 hod.
výstava potrvá do 11. 8. 2013
Kurátorka výstavy: Božena Juríčková

Božena Juríčková, ZG Senica, www.zahorskemuzeum.sk


.

Je ok, ak nie si ok BSK