Nálezisko plynu pri osade Trajlínky v katastri obce Moravský Svätý Ján môže obsahovať aj niekoľko miliárd kubíkov. NAFTA išla do projektu v spolupráci s OMV a vŕtať začala koncom februára 2010. O tom, že sa niečo deje, si mohli ľudia všimnúť už pri budovaní prístupovej cesty k budúcemu vrtu.

NAFTA a.s. išla do spoločného vrtu nazvaného HUSKY 1 s partnerom OMV aj pre zvýšenie pravdepodobnosti úspechu tohto prieskumu ako aj zníženie geologického a finančného rizika.

Prieskumný vrt je zameraný na vyhľadávanie hlbokých ložísk uhľovodíkov. Cieľová hĺbka vrtu je predpokladaná na cca 4500 m. Celkové náklady prieskumného vrtu dosiahnu viac ako 10 mil. EUR. Hlbokému vŕtaniu predchádzali spoločné geologické práce zamerané predovšetkým na interpretáciu existujúcich geologických dát vrátane 2D seizmického merania.

Obyvatelia osady Trajlínky sú zmierený stým, že počas jedného roka to vydržia. Vŕtanie cítia najmä večer ako malé chvenie. Čo bude nasledovať v prípade úspešného vrtu vzdialeného len niekoľko desiatok metrov od osady, bude NAFTA informovať až po prvých výsledkoch.

Jozef Levoča riaditeľ divízie Prieskum a ťažba uhľovodíkov NAFTA a.s. uviedol: „Rozsah geologických znalostí v prípade takýchto projektov umožňuje hovoriť o 20 – 30 %-nej pravdepodobnosti úspechu.“. Ako pre deník Pravda uviedol odborník v oblasti geológie Otto Halás “Pokojne sa môžu odhaliť zásoby plynu v miliardách kubíkov”.

Priemerná ročná ťažba plynu spoločnosťou NAFTA a.s. na Slovensku je 100 mil. m3, čo predstavuje približne 2 % slovenskej spotreby.

Pridaj komentár

.

Labková patrola