Historická jar 2010 sa začala Slávnostnou svätou omšou vo františkánskom kostole začala 14. apríla, v deň 60. výročia prepadnutia kláštora v Malackách, tohtoročná Historická jar.

Hlavný celebrant cirkevný historik Jozef Haľko sa v príhovore venoval okolnostiam týkajúcich sa tzv. Akcie K, ktorou komunisti zlikvidovali mužské kláštory.

V spoločenskej miestnosti Gymnázia sv. Františka Assiského potom prebiehala slávnostná akadémia, ktorú si pripravili študenti školy. Zúčastnilo sa jej niekoľko desiatok pozvaných hostí, vrátane J. Haľka, františkánskeho provinciála P. Juraja Mihályho, riaditeľov škôl a niekoľkých absolventov pôvodného františkánskeho gymnázia. Tých milo prekvapila divadelná scénka, ktorú študenti naštudovali pod vedením Beáty Reifovej. Dej sa odohrával na gymnáziu v roku 1935 a postavy predstavovali skutočných študentov a učiteľov z toho obdobia, ktorých heslom bolo latinské facere et docere (správne sebe žiť a účinne aj iným osožiť). Vyše deväťdesiatroční páni Alfréd Bollard a Ján Ležovič, ktorí sedeli v predných radoch hľadiska, sa spokojne sa usmievali, keď videli „seba samých“ v študentských časoch na javisku.

O deň neskôr prebiehal v Kultúrním domečku MCK historický seminár Františkáni v Malackách v 20. storočí. Martin Macejka prednášal o františkánskom gymnáziu, Mária Kršková o provinciálovi františkánskej rehole a zakladateľovi gymnázia P. Mansvétovi Olšovskom. Obaja prednášajúci sú absolventmi súčasného Gymnázia sv. Františka Assiského. Témou prednášky Petra Jašeka z Ústavu pamäti národa bola príprava a priebeh Akcie K. Uviedol, že ľudovým nepokojom zabránil fakt, že v každom kláštornom kostole režim zabezpečil kňazov, takže sv. omše neboli zrušené. S príhovorom vystúpil Anton Baláž, ktorý maturoval v roku 1950 už na poštátnenom gymnáziu, ale s úctou a vďakou si spomínal na františkánskych profesorov. Po likvidácii kláštora vraj maturanti nemali komu poďakovať, tak položili kytice k dverám zborovne.

Najbližšou aktivitou projektu bude študentská konferencia. Prezentácia projektov venovaných gymnáziu, kostolu s kláštorom a ďalším objektom v meste začne v pondelok 26. apríla 2010 v spoločenskej miestnosti gymnázia.

Projekt Historická jar 2010 pripravilo Gymnázium sv. Františka Assiského pri príležitosti 75. výročia prvých maturít a zároveň úmrtia zakladateľa gymnázia, pri príležitosti výročia likvidácie kláštora, ako aj 10. výročia maturít na obnovenom gymnáziu. Aktivity Historickej jari podporil Fond T-Mobile Slovensko, a. s. Nadácie Pontis, nadácia Pro Malacky a Pozagas, a. s. Malacky.

Martin Macejka,  Foto: Patrícia Jamrišková

Pridaj komentár

.

Trnavské rádio Tak akorát 2024