Folklórne združenie Fjertúšek s podporou Obecného úradu Sekule pripravujú 7. septembra prvé krojované hody, na ktoré Vás srdečne pozývajú.

Folklorne-zdruzenie-Fjertusek-moravsky-svaty-jan-sekule

Program hodov:
16:30 sprievod krojovaných obcou
17:00 vítanie hostí od
Hodová zábava
19:30 prespolné sólo
23:30 polnočné sólo

Folklórne združenie Fjertúšek je občianske združenie, ktoré vzniklo v marci 2013, s cieľom obnovovať a rozvíjať zvyky a tradície v našich obciach, usporadúvať kultúrne akcie spojené s krojmi a folklórom.

Fjertúšek (pozn. redakcie: fjertúšek – krojová zástera) spája mladých ľudí z Moravského Svätého Jána a Sekúl, ktorých zaujíma a baví folklór a zúčastňujú sa hodov a folklórnych akcií na Slovensku aj na Morave. Radi medzi seba privítame ďalších nadšencov.
Srdečne sa na Vás tešíme.

FZ Fjertúšek
kontakt: fjertusek@gmail.com


.

Je ok, ak nie si ok BSK