Obec Sekule bola vybraná Úradom vlády SR a z jeho rezervy bude obci vyplatené 39 832 € na stavbu multifunkčného športového ihriska. Multifunkčné športové ihrisko bude mať rozmer 40x20m a predbežné umiestnenie je pri Základnej škole Sekule.

Úrad vlády SR spoločne s Nadáciou SPP poskytuje obciam na ich vybudovanie dotáciu vo výške 39 832 € a obce na výstavbu z vlastných zdrojov investujú do 16 596 €.

“Projekt výstavby takýchto ihrísk patrí medzi priority predsedu vlády SR a má za cieľ podporovať zdravý životný štýl a športové aktivity obyvateľov Slovenska,” uvádza Úrad vlády SR s tým, že výstavba multifunkčných ihrísk je dlhodobým projektom.

Športoviská majú umelý trávnik druhej generácie s čiarami na futbal, hádzanú, tenis, volejbal, basketbal a nohejbal, a niektoré majú aj umelé osvetlenie.

Z rovnakej dotácie bolo postavené ihrisko aj v Moravskom Svätom Jáne. Ihrisko je umiestnené v areály štadióna TJ Slavoj.

Termín samotnej realizácie zatiaľ nie je známy, nakoľko obec Sekule bude vyhlasovať výberové konanie na dodávateľa ihriska. Ihrisko ako všetky ostatné bude prístupné verejnosti bezplatne.

Pridaj komentár

.

Trnavské rádio Tak akorát 2024