Obec Závod vyhlásila v októbri 2012 dobrovoľnú hasičskú zbierku na financovanie prístavby budovy hasičskej zbrojnice na vytvorenie adekvátnych hygienických podmienok na zabezpečenie obecných kultúrnych podujatí a tiež pre členov DHZ Závod.

pristavba-hasicskej-zbrojnice-zavod-svojpomocne-akcia-z

“Keď pôjdete okolo zbrojnice, všimnite si, ako nám práce pomaličky napredujú, a to najmä za výraznej pomoci sponzorov. Firme VK Filip vďačíme za riešenie a montáž odpadu, rôzne pomocné a najmä odborné práce na základoch zabezpečila firma STAVEX s.r.o. Obvodové múry vystavali naši hasiči v rámci brigády „AKCIA Z“ . Do zimy má obec v pláne prístavbu zastrešiť, s čím prisľúbila pomoc firma FEJA (krov). Taktiež veľkým dielom pomohla aj priazeň a štedrosť našich spoluobčanov, ktorí finančne prispeli do zbierky. Všetkým patrí veľké ĎAKUJEME!!!” informoval starosta obce Závod Peter Vrablec.


.

Je ok, ak nie si ok BSK