ZO SZZ Sekule, Okresný výbor SZZ v Senici v spolupráci s Obcou Sekule Vás pozývajú na prvý ročník oblastnej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov PLODY POMORAVIA, ktorá sa bude konať ako súčasť SEKULSKÝCH REMESELNÍCKYCH DVOROV v sobotu 21. sept. a v nedeľu 22. septembra 2013 v sále Kultúrneho domu Sekule.

zelenina

V dňoch 19. a 20.septembra od 16. do 20. hodiny sa v KD Sekule uskutoční preberanie a evidencia vystavovaných vzoriek ovocia, zeleniny a kvetov od všetkých pestovateľov, ktorí majú záujem svoje produkty vystaviť. Slávnostné otvorenie výstavy – záhradkárskeho dvora bude v sobotu 21. sept. o 11:00 hodine. S kultúrnym programom v sobotu vystúpi ženský spevácky súbor Sekulanky. Prehliadka výstavy v sobotu bude do 19. hodiny.

V nedeľu bude výstava sprístupnená návštevníkom záhradkárskeho dvora od 9. do 19. hodiny. O 13.h. vystúpi detský folklórny súbor z Brodského Brodčánek. O 14.h. sa uskutoční slávnostné vyhodnotenie výstavy, súčasťou ktorého bude prednáška prof. Ing. Ivana Hričovského, DrSc. a tajomníka RV SZZ Ing. Juraja Korčeka a odovzdanie diplomov a čestných uznaní za najlepšie vystavené exponáty z pomoravských obcí oboch brehov rieky Moravy, ktoré určí odborná komisia.

Počas oboch dní bude návštevníkom k dispozícii poradenstvo ochrany rastlín s možnosťou širokého výberu účinných ochranných prostriedkov, bude premietaná prezentácia z činnosti ZO SZZ Sekule, návštevníci si budú môcť zakúpiť najnovšie odborné záhradkárske

publikácie a tiež bude v ponuke chutné jedenie a pitie. V pondelok 3. septembra 2013 bude výstava sprístupnená pre školskú mládež od 9.-12. hodiny a od 14.-18. hodiny sa budú odovzdávať pestovateľom ich vystavované vzorky KD Sekule.

Podrobnejšie informácie k výstave nájdete na www.szzsekule.webnode.sk Organizátori výstavy PLODY POMORAVIA prajú vystavovateľom veľa úspechov a tešia sa na stretnutie s Vami všetkými v SEKULSKOM ZÁHRADKÁRSKOM DVORE !

Ing. Alojz Kunštek
predseda ZO SZZ Sekule


.
Toto je čítané

Seničania podpisujú petíciu proti prevádzke na spracovanie plastového odpadu

Petíciu proti podnikateľskému zámeru spoločnosti SETECO, s. r. o. vybudovať v Senici…

BM: Ustekana sobota